تامین کلیه چراغ های LED مناسب با فضاهای مختلف در بیمارستان به شرح ذیل:
پنل اتاق عمل 595*595*9 40W، mm
پنل اتاق عمل 595*595*8 18W، mm
پنل 295*1195*8 45W، mm
پنل گرد با قطر 115 6W، mm
پنل گرد روکار به قطر 300 24W، mm
چراغ تونلی با یک عدد لامپ کامپکت 18W
چراغ روشویی مستطیلی SMD 50*50 از نوع LED-7.2W-0.5M-24WDC-CIP40