طراحی، تأمین و اجراء تجهیزات نور(ADB ساخت فرانسه) و صوت حرفه ای( YAMAHA & J.B.L ساخت امریکا ) برای سالن نمایش اصلی و 6 سالن تمرین (Black Boxes). خرید، نصب و راه اندازی سینمای دیجیتال. طراحی و اجراء سیستم ماشینری هوشمند بالای صحنه نمایش سالن اصلی.