طراحی ، ساخت و تأمین کلیه چراغ های LED / SMD طبق سایز ، قاب و رنگ مورد نظر معمار پروژه به شرح ذیل:

18W Round Panels
18W Surface Mount Downlights
18W Flush Mount Downlights
15W/30W/42W COB Downlights
42W COB Tracklights