طراحی، تأمین و اجراء تجهیزات نور(ADB ساخت فرانسه) و صوت حرفه ای( YAMAHA & J.B.L ساخت امریکا ) برای سالن نمایش اصلی، سالن شیشه ای و 3 سالن تمرین. تهیه نصب و راه اندازی صفحه نمایش HD LED به مساحت 60 متر مربع مجهز به سیستم ماشینری هوشمند بالا رونده. طراحی و اجراء سیستم ماشینری هوشمند بالای صحنه نمایش سالن اصلی.