طراحی ، ساخت و تأمین کلیه پنل ها و دیگر چراغ های LED / SMD طبق سایز ، قاب و رنگ مورد نظر معمار پروژه به شرح ذیل:

12mm , 60W LED Panels

12mm, 40W LED Panels

8mm, 34W LED Panels

18W Round Panels

18W Surface Mount Downlights

18W Flush Mount Downlights

15W/30W/42W COB Downlights

Rigid Strip LED Lights Flexible Strip LED Lights